• 3a44e045b4d3f1dcb58e1049e9702e36

Härdvård

Härdvård

Den medicinska industrin har den lägsta feltoleransen bland många industrier i världen, och arbetsintensiteten och komplexiteten för varje länk är också mycket hög.Med hjälp av mobil Internet of Things-teknik och mobil terminalutrustning för att integrera medicinska system kan den användas på sjuksköterskestationer, läkarstationer, apotek och andra avdelningar. Fördjupat för att minska medicinska fel, förbättra arbetseffektiviteten, förenkla kommunikationsprocesser, och injicera ny vitalitet i det medicinska systemet

Sjukvård

Ansökningar

1. Samla in väsentlig information om patienten

2. Spåra mediciner som använder och medicinsk kontroll

3. Utvärdering och analys av patientens vitala tecken.

Fördelar

Med medicinsk handhållen PDA och streckkod kan läkarna och sjuksköterskorna exakt identifiera en patient och få omedelbar tillgång till patientens medicinska information under vårdprocessen, minska arbetsintensiteten, förbättra arbetseffektiviteten och minska felfrekvensen.


Posttid: 2022-06-06