• 3a44e045b4d3f1dcb58e1049e9702e36

Logistik & Lager

Logistik & Lager

Intelligent logistiklagerhantering har använts i stor utsträckning i olika branscher.RFID-lagringsinformationshanteringssystemet kan förbättra insynen i leveranskedjan och lageromsättning, effektivt minska förlusten av lager och förbättra effektiviteten för lager och logistik inom företaget.Det intelligenta lagerinformationshanteringssystemet består av en RFID-handterminal och ett RFID-lagerinformationshanteringssystem installerat i den mobila terminalen.

Logistik & Lager

Ansökningar

1. Inventering av datainsamling och analys

2. Inventering komma in och gå ut hantering

3. Snabb skanner och kontrollera

4. Produktsökning och informationsförfrågan online

Fördelar

Förbättra effektiviteten och noggrannheten i ex-lager & lager och lagerkontroll, bekvämt och snabbt att fråga all information om produkten online, lösa problemet med lagerinformationsfördröjning, förbättra aktualiteten och exaktheten för information.


Posttid: 2022-06-06