• 3a44e045b4d3f1dcb58e1049e9702e36

Retail & Supply Chain

Retail & Supply Chain

Detaljhandeln är en hel försörjningskedja inklusive inköp, lagring, paketering, hantering, transport, distribution, försäljning och service. Företag måste vara i realtid och korrekt förstå förändringarna av varje del.Och Smart retail kombinerar Internet och Internet of Things-teknik för att uppfatta konsumtionsvanor, förutsäga konsumtionstrender, vägleda produktionen och förse konsumenterna med diversifierade och personliga produkter och tjänster.Som kräver flexibla verktyg för att samla in information och hjälpa företag att förbättra effektiviteten i flera länkar inklusive butik, lagring, leverans etc. Och ge mer bekväm och snabb service till konsumenterna.

https://www.uhfpda.com/application/retail-supply-chain/

Ansökningar

1. Datadelning, visuell lagerhantering i butikskedjor

2. Produktinformation fråga snabbt online

3. Effektivisera detaljhandelsprocesser.

4. Stark hantering av informationsflöden i försörjningskedjan

Fördelar

Genom att skanna streckkoder eller RFID-taggar som appliceras på varor, realiseras enkelt intelligent datafångst av flöden från mottagning, lagerspårning, plockning, förvaring till lagerinspektion.Och kedjebutikspersonal kan skanna varornas 1D/2D streckkoder eller RFID-taggar för att snabbt kontrollera detaljer som lagernivå, pris och lagerplats.och kan tillämpa lageröverföring i enlighet med kundernas efterfrågan, har kundupplevelsen förbättrats


Posttid: 2022-06-06